COMUNICAT DEL GRUP D’ESTUDIS POLÍTICS

Benvinguda al nou President de la Generalitat

Catalunya Estat és l’objectiu de la creació d’unes estructures d’estat adients per a la nova etapa

Per insuficient que sigui l’actual Estatut, cal treballar per treure’n tot el rendiment possible de l’exercici de les competències pròpies i evitar que ens les prenguin

En uns Pressupostos d’austeritat cal orientar les despeses indispensables tenint en compte la problemàtica social

Catalunya Estat com a consagració de la plena sobirania nacional que volem recuperar és l’objectiu de la creació d’unes estructures d’estat adients per a la nova etapa que endegarà el proper Govern de la Generalitat al costat del President Puigdemont.

Donem la benvinguda al nou President de la Generalitat, Molt Honorable Carles Puigdemont, que haurà d’inaugurar a més el seu mandat amb una llarga etapa d’austeritat orientant les despeses indispensables,  tenint en compte l’àmplia problemàtica social que ha d’afromtar.

El proper Pressupost de la Generalitat hauria de ser elaborat tenint en compte que l’Estat dificultarà encara més la financiació de les nostres institucions i organismes públics.

També hem de demanar al nou President de la Generalitat que, per insuficient que sigui l’actual Estatut vigent, treballi per treure’n tot el rendiment possible de l’exercici de les competències pròpies i evitar que ens les prenguin o ens les retallin més mentre Catalunya no assoleixi la seva independència de l’Estat espanyol com ja va demanar Heribert Barrera el 9 d’octubre de 1985 al respondre el discurs del President Pujol sobre la discriminació financera de Catalunya.

La Generalitat ha de treballar també en aquest perìode de transició cap a la sobirania plena, per impedir que les competències exclusives que ens reconeix l’Estatut siguin interferides i no es permetin intervencions unilaterals o en paral·lel dels Ministeris de l’estat a Catalunya. Catalunya ha de reclamar a més la total sobirania cultural i lingüística i mai separar-les de la sobirania política que reclamen s’ens reconegui internacionalment.

La nova administració catalana haurà de ser exemple d’administració pública, sòlida i eficient, desburocratitzada i totalment transparent, creant un model català ágil, al servei de l’usuari, servint-se de les més modernes tecnologies.

http://grupdestudispolitics.com/

Barcelona, 12 de gener de 2016

ConteBCN Comunica
Balmes, 197, 1r D
08006 Barcelona
Tel: 932175650 – 628118333
info@contebcncomunica.com

comunicat-12-gener-2016