El Grup D’estudis Polítics considera que les darreres eleccions catalanes i generals han liquidat el vell ordre posant fi al bipartidisme espanyol d’aquests darrers 37 anys. El continuísme en el poder que pretén la dreta espanyola representada pel Partit Popular i Ciudadanos està clarament enfrontat al possible canvi de poder en favor de les esquerres.

Els poders fàctics i la gran banca que van recolzar  tant el conservadurisme en nom del bé comú dels espanyols i l’estabilitat  com també la promoció d’un sucedani renovador del Partit Popular anomenat Ciudadanos, han fracassat tan a Espanya com a Catalunya davant la remuntada de la suma de formacions d’esquerra que sumen majoria al Parlament espanyol reclamant una revolució democrática en llibertat i la liquidació del vell règim polític i social format durant l’evolució de la dictadura a una democracia formal.

La constant negativa  a reconèixer la nació catalana  i la desconsideració de les reivindicacions sobiranistes catalanes,  la constant oposició, tant dels conservadors que pretenien seguir en el poder com dels aspirants socialistes, a millorar la vida dels ciutadans acabant amb la política de retallades salarials, abolició de la reforma laboral del PP, la precarització laboral, les privatitzacions i la corrupció que envolta la classe política espanyola i catalana, produeixen el desencís en la creença de que  veuriem nèixer un nou règim més democràtic amb més atenció social  per lluitar institucionalment contra l’atur i la pobresa.

El Grup d’Estudis Polítics entén que l’esquerra espanyola i els polítics centristes han de fer possible una ample coalició de govern per donar nou sentit a la llibertat i les reivindicacions socials, impedint la renovació del poder  en mans dels sectors partidaris de concentrar la riquesa en poques mans i mantenir  les classes laborals amb salaris inferiors al mínim dels estats industrialitzats europeus i condicions laborals properes a l’esclavatge.

El Grup d’Estudis Polítics  considera inacceptable i indigne del vot rebut tanmateix l’actuació disgregadora d’un sector minoritari de l’esquerra catalana que s’ha acabat manifestant contrària a la normalitat democrática i demanar el vot per candidatures d’esquerres no catalanistes a les eleccions generals espanyoles,  enturpint el procés sobiranista de la nació catalana, impossibilitant fins ara amb la seva obstrucció política la constitució d’un Govern  presidit pel candidat únic de la coalició JuntsxSi i la continuació del procés democràtic cap a la independència.

Ens preocupa l’actitud d’alguns partits que, més preocupats per defensar la seva parcela partidària, deixen en segon o tercer pla la millora i consolidació de les necessitats dels més febles en allò que es diu l’estat del benestar, exigu i incipient.

Tant en l’àmbit català com espanyol demanem una consideració més social que millori les desigualtats flagrants que avui tenim.

http://grupdestudispolitics.com/

Barcelona, 30 de Desembre de 2015

comunicats-30-desembre-2015