EL GRUP D’ESTUDIS POLÍTICS fa pública la seva preocupació i rebuig per l’acord de devolució a Turquia d’immigrants demandants d’asil i en forma precària, acordat en reunió de caps de govern dels estats membres de la Unió Europea, vulnerant els Convenis de 1951 i Protocol de 1967 de garantia del dret d’asil i protecció dels refugiats establerts a les Nacions Unides , a més  de la Directiva Comunitària  55 de 2001 aplicable al Dret espanyol mitjançant el Reial Decret de 24 d’octubre de 2003 que estableix les obligacions  de l’Estat espanyol envers el dret d’asil.

EL GRUP D’ESTUDIS POLÍTICS recorda que els estats democràtics tenen l’obligació moral i jurídica de donar assistència i asil als refugiats d’acord amb allò previst a l’article 14 de la Declaració Universal de Drets Humans que reconeix el dret de cercar asil en cas de persecució per raons de raça, religió, nacionalitat, pertinença a un determinat grup social o per opinions  polítiques.

EL GRUP D’ESTUDIS POLÍTICS demana al Govern en funcions de l’Estat espanyol que recordi al context internacional europeu l’obligació del respecte als tractats internacionals en lloc de fugir d’estudi a l’hora de decidir les acollides compromeses i rebutjar les alternatives municipals ofertes que permetin integrar refugiats a la nostra societat, salvant-los de l’abandonament actual, oferint-los una nova vida i la possibilitat de prosperar mentre no desapareguin les causes que els han obligat a la demanda d’asil.

http://grupdestudispolitics.com

5 d’abril de 2016

ConteBCN Comunica
Balmes, 197, 1r D
08006 Barcelona
Tel: 932175650 – 628118333
info@contebcncomunica.com

NP- GEP. Contra les deportacions massives 05042016