“El PSC ha fracassat al subordinar-se al PSOE, que defensa una visió del binomi Espanya-Catalunya que no es diferencia del PP”

“Recomanem al PSC construir un socialisme democràtic amb visió de futur, integrat dins una esquerra catalana democràtica”

El Grup d’Estudis Polítics, davant la crisi del règim actual i l’afebliment de la democràcia produïda per la implosió del PSOE a la seu central de Madrid per la lluita interna pel poder, fa pública la seva preocupació per l’actuació de la seva cúpula dirigent i  les manifestacions  dels guanyadors contraris a tot diàleg amb els representants polítics de Catalunya i acabar per fer públic el constant plantejament, a l’ensems que el PP, d’una unitat nacional contradictòria amb el pacte constitucional de l’Espanya plural i reconeixement de les nacions històriques de 1978. Aquesta realitat obliga a considerar liquidada, injusta per insuficient i sense validesa democràtica aquella legalitat constitucional.

Una vegada més, per la sola dinàmica dels fets,  constatem que la política catalana no pot veure’s compromesa per la submissió de partits catalans a organitzacions establertes a nivell d’Estat que seguint un diàleg de sords es desentenen de qualsevol proposta i reivindicació nacional catalana que a més rebutgen. El fet recorda la necessitat de que els partits catalans neixin i morin a Catalunya en lloc d’acceptar  veure’s compromesos en les pugnes internes pel poder dels partits espanyols que rebutgen tot diàleg, respecte i tolerància democràtiques amb Catalunya.

El Grup d’Estudis Polítics manifesta que el PSC, en lloc de fer seus els anhels i interessos de les noves generacions i la gent del moviment 15 M, creant una esquerra catalana forta i pròpia, ha fracassat al subordinar-se al PSOE que defensa una visió del binomi Espanya-Catalunya que no es diferencia en res al PP.

El Grup d’Estudis Polítics convida els socialistes demòcrates catalans a virar el seu rumb i a plantejar la seva independència política de pensament i de gestió de tot grup espanyol piramidal i jerarquitzat.

Aquest nou model que propugnem pel socialisme català ha de decidir amb plena llibertat de decisió, dotar-se de noves formes organitzatives més horitzontals, renovar les seves línies ideològiques i vies d’acció a Catalunya en defensa de les seves idees per a la millora dels sectors socials catalans més desfavorits i situats amb salaris i pensions al llindar de la pobresa, amb independència de les pugnes internes d’un PSOE enrocat en la vella política, del que recomanem desvincular-se col·lectivament per construir un socialisme democràtic català amb visió de futur, integrat dins d’una esquerra catalana radicalment democràtica.

http://grupdestudispolitics.com/

Barcelona, 3 d’octubre de 2016

ConteBCN Comunica
Balmes, 197, 1r D
08006 Barcelona
Tel: 932175650 – 628118333
info@contebcncomunica.com

NP crisi PSOE 03102016