El proper 21 de gener – Sopar Debat Polític amb August Gil i Matamala a les 21.15h al Restaurant Tamara de Barcelona

El proper 21 de Gener Sopar Debat Polític amb August Gil i Matamala a les 21.15h al Restaurant Tamara de Barcelona.
Inscripcions a: pau.miserachs@grupdestudispolitics.cat i/o info@opiniosocialdemocrata.cat.
Patrocintat per l’ i .