La cruïlla de desacords en què ha desembocat la política espanyola amb la constant negativa a reconèixer la nació catalana i a facilitar el seu lliure desenvolupament com a poble avui sense Estat, és un dels principals elements de preocupació per als electors catalans en unes possibles noves eleccions generals.

Un electorat que contempla amb perplexitat la situació deutora al crèdit internacional de les finances de l’Estat que ja supera el PIB espanyol anual, tot i els dràstics ajustos econòmics realitzats pel govern de l’Estat: ajustos que han empobrit cada vegada més a la classe treballadora i, per extensió,  al conjunt de la societat.

L’oposició democràtica al poder conservador -poder que segueix  maniobrant  per maquillar la corrupció endèmica que pateix-  disposada tothora a l’obstrucció de tota demanda dirigida al reconeixement del dret a decidir les nacions històriques, no  sembla pas ésser el millor escenari per a un acord polític de canvi progressista.

El Grup d’Estudis Polítics recorda que la lluita de les organitzacions polítiques espanyoles per assolir el poder que legitima l’autoritat dels governants, sota l’imperi de la llei,  impossibilita desatendre el respecte als principis democràtics, fonament de garantia perquè Catalunya pugui decidir lliurament i democràticament el seu futur polític.

http://grupdestudispolitics.com

18 d’abril de 2016

ConteBCN Comunica
Balmes, 197, 1r D
08006 Barcelona
Tel: 932175650 – 628118333
info@contebcncomunica.com

NP- GEP. Partits polítics i futur de Catalunya 18042016