Vincles

Aquest web ofereix enllaços a d’altres pàgines web, alienes a l’Associació Grup d’Estudis Polítics. Atès que són pàgines de tercers, l’Associació Grup d’Estudis Polítics no pot garantir el compliment de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal o en matèria de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic.

L’Associació Grup d’Estudis Polítics no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys o perjudicis de qualsevol classe que puguin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat o utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes o serveis existents o oferts en els llocs no gestionats per l’Associació Grup d’Estudis Polítics.

L’Associació Grup d’Estudis Polítics manifesta no tenir coneixement efectiu de l’activitat o la informació a la qual els vincles remeten, desconeixent, tothora, si aquestes activitats o informacions són il·lícites o lesionen béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització. La presència d’aquests vincles tenen una finalitat merament informativa i no constitueixen en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destí.

Tot i així, en el cas que l’Associació Grup d’Estudis Polítics tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació que remeten aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

Modificació de la política de privacitat

L’Associació Grup d’Estudis Polítics es reserva el dret de modificar la seva Política de Privacitat, comprometent-se a publicar qualsevol modificació amb almenys deu dies d’antelació a la seva efectiva aplicació.

Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial

Són propietat de l’Associació Grup d’Estudis Polítics i, es troben protegides per les jurisdiccions espanyola, europea i internacional, tots els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre aquest web o qualsevol dels seus continguts, quedant reservat a favor de l’Associació Grup d’Estudis Polítics la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant la vida legal dels mateixos.

S’entenen inclosos entre els esmentats drets, a títol d’exemple i, no limitativament, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre texts, imatges, dibuixos, codi font, combinacions de colors, botons, marques, logotips, eslògans, dissenys o els seus elements, així com l’estructura, disseny, selecció, ordenació o presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest web.

Tanmateix, el contingut d’aquesta web té la consideració de programa d’ordinador i li és d’aplicació la normativa espanyola, europea i internacional vigent sobre la matèria.

Queden expressament prohibides, per a usos diferents als de la legítima informació, en tot cas, la utilització de marcs (frames) o qualsevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, la reproducció, copia, comunicació pública, distribució, modificació, tractament, transformació, supressió, manipulació o qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest web o qualsevol dels seus continguts, sense el previ consentiment per escrit de l’Associació Grup d’Estudis Polítics.

Política de cookies i spam

L’Associació Grup d’Estudis Polítics, en compliment a l’establert a l’article 22.2 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic, informa que aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers. La navegació per aquest web comporta l’acceptació de la política de cookies.

A través de les opcions del navegador, hom pot impedir-ne la seva generació així com l’eliminació automàtica. Bloquejar l’ús de cookies a través del navegador pot impedir el normal funcionament d’algunes funcionalitats d’aquest web.

L’Associació Grup d’Estudis Polítics no utilitza tècniques de spamming i únicament tractarà, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, les dades que els usuaris facilitin a través dels formularis electrònics habilitats en aquesta pàgina web o a través dels missatges de correu electrònic.

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions que s’estableixin entre l’Associació Grup d’Estudis Polítics i la persona usuària seran interpretades i es regiran per les presents Condicions i Avisos i subsidiàriament per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre l’Associació Grup d’Estudis Polítics i la persona usuària seran competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb expressa renuncia de qualsevol altre fur o jurisdicció competent o existent.

L’accés a aquest web implica l’acceptació per part de la persona usuària de les presents Condicions i Avisos i el seu compromís de respectar-les.