“La Unió Europea s’ha reduït a un mercat fonamentat en el capitalisme salvatge i el conservadurisme polític i social”

El Regne Unit de la Gran Bretanya ha votat favorablement en un referèndum específic per la separació de la Unió Europea.

Siguin quines siguin les raons internes per determinar el resultat del referèndum, aquest ha posat de manifest que cada vegada són més els ciutadans que no creuen en el funcionament institucional de l’Europa actual.

El resultat d’aquest referèndum ha ofert arguments suficients als territoris britànics d’Escòcia i Irlanda del Nord per justificar les seves reivindicacions nacionals i el dret a separar-se del Regne Unit i romandre en una Europa democràtica a la que aspiren legítimament com també ho vol la nació catalana.

La política europea, que tots sabem institucionalment no és democràtica, s’ha reduït a la creació d’un mercat fonamentat sobre el capitalisme salvatge i el conservadurisme polític i social.

La perspectiva europea és el nostre horitzó polític. El retorn al passat, amb la recuperació de les sobiranies legislatives cedides pels actuals Estats       reforçaria els autoritarismes polítics i agreujaria els ja inadmissibles problemes socials que avui afrontem.

Europa s’ha de refundar sobre bases democràtiques en les que els ciutadans puguin expressar-se lliurament i obtenir la protecció del seu modus de vida, el benestar social i els drets humans a què hi tenen dret.

Una nova Europa centrada en el desenvolupament dels pobles que la composen, en lloc de en els estats, pot permetre amb tota seguretat la construcció d’aquesta Europa unida que no oblidi els particularismes culturals i les diverses identitats nacionals.

Refundació democràtica i unitat en la diversitat, amb el reconeixement del dret d’autodeterminació de les nacions sense Estat que volen accedir a la seva sobirania plena, són la combinació més convenient per aquesta refundació i el futur de la Unió Europea.

http://grupdestudispolitics.com/

Barcelona, 30 de juny de 2016

COMUNICAT DE PREMSA SOBRE EL BREXIT 30062016